تیغه سیکلوتیلر

این نوع از تیغه ها برای دستگاهای کلوخ شکن سیکلو تیلر استفاده میشود.

توضیحات

توضیحات

  • تبدیل خاک به تکه هایی به اندازه ی 2*2 سانتیمترکه به دلخواه کوچکتر یا بزرگتر می شوند.
  • جلوگیری از فرسایش خاک , این دستگاه خاک را به پودر نرم تبدیل نمی کند زیرا خاک دراین حالت فوق العاده دچار فرسایش آبی و بادی می شود.
  • حفظ میزان مناسب بقایای گیاهی در خاک که باعث نفوذ مناسب آب و هوا به خاک می شود.
  • مسطح کردن بسیار مرغوب زمین جهت آبیاری آسان و استفاده حداکثر از سطح زمین.
  • فشرده نشدن سطح زمین و در نتیجه حفظ مرغوبیت دانه های خاک و شکستن لایه سخت ایجاد شده توسط حرکت تراکتور.
  • توانایی آماده سازی بستر کشت و پاشیدن بذر بصورت هم زمان(در صورت بستن بذرکار)
  • پایین آوردن هزینه های جاری از جمله سوخت تراکتور- استهلاک تراکتور- نیروی انسانی و…
  • سرعت بسیار بالا در جهت آماده سازی بستر کشت و موارد بسیار دیگر.

      این نوع از تیغه ها برای دستگاهای کلوخ شکن سیکلو تیلر استفاده میشود.