معرفی ما

قطعات خاک ورزی

ماشین آلات کشاورزی

جهت سهولت در انجام کارهای کشاورزی و برای صرفه جویی در زمان و انرژی کشاورزان ، امروزه از ماشین آلات کشاورزی به  روز استفاده می شود . یکی از راهکار های گذر از کشاورزی سنتی و خود معیشتی به کشاورزی صنعتی و اقتصادی به کارگیری دانش و فناوری های نوین در فرآیند تولید، نگهداری و تبدیل محصولات و ماشین آلات کشاورزی است . در این راستا به منظور ارتقا بهره وری از عوامل، منابع ونهاده های تولید راهی جز معرفی، آموزش و به کارگیری تکنولوژی و دانش روز جهان نمی باشد.

اخبار

 با ما تماس بگیرید 9273 130 0912